Månadsarkiv: oktober 2015

26 okt

Södra Marieholmsbron från ovan

Trafikverket bygger Södra Marieholmsbron över Göta Älv och Säveån i Göteborg Projektet omfattar en 1,5 kilometer lång tågbro, inklusive lyftsvängbro, som sträcker sig från Kvillebangården i norr till Olskroken i söder. BRITEK har fått förtroendet att ansvara för konstruktion, leverans av kompletta formställningslösningar samt montage.

Läs mer
15 okt

Remibar – Fria vandringsvägar för vattenlevande djur

Remibar är ett projekt som ska minska antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norr- och Västerbotten. Målet är att skapa fria vandringsvägar i vattensystemen vilket gynnar vattenlevande djur. BRITEK har fått förmånen vara med på bygget av en betongbro över Nordsjöbäcken som är ett biflöde till Lögdeälven. BRITEK ansvarar för leverans

Läs mer
05 okt

Nytt projekt i Gardemoen Norge

BRITEK har av NCC Construction AS fått förtroendet att vara med på bygget av en 335 meter lång betongbro vid Gardemoen i Norge. Bron ingår i infrastrukturprojektet E6 Flyplasskrysset mellan Gardermoen och Biri, som byggs för att möta den förväntade trafikökningen när den nya terminalen på Gardemoen öppnar 2017. BRITEK ska ansvara för konstruktion, leverans

Läs mer