Månadsarkiv: maj 2016

12 maj

Nytt projekt E22 Ny väg förbi Linderöd

BRITEK har av Peab Anläggning AB fått förtroendet att vara med på bygget av den nya motorvägssträckning för E22 förbi Linderöd. Syftet med den nya sträckningen är att minska trafikmängden inne i samhället. Bygget startar våren 2016 och kommer vara klar september 2018. BRITEK ska ansvara för konstruktion, leverans av form- och arbetsställning till 6

Läs mer
12 maj

Nytt projekt bro över E4 vid Stråkanäs

BRITEK har av Svevia AB fått förtroendet att vara med på trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E4 mellan Åkroken och Rolfs i Norrbotten. Syftet med projektet minska antalet olyckor genom att sätta upp mitträcken och bygga om korsningar.. BRITEK ska ansvara för konstruktion, leverans av CUPLOK formställning och träknektar till en ny bro över E4an som ska

Läs mer