Upprustning av järnväg Söderhamn–Kilafors

Botniabanans tillkomst och upprustningen av Ådalsbanan har gjort det möjligt att öka godstrafiken. Mellan Söderhamn och Gävle på Ostkustbanan är det relativt täta förbindelser med snabbgående persontåg. För att avlasta denna sträcka driver nu Trafikverket ett projekt där man rustar upp den befintliga järnvägen mellan Söderhamn och Kilafors. Upprustningen sker i två etapper Kilafors-Marmaverken och

Läs mer