Järnvägsbro över Örabäckens ravin vid Stora Helvetet, Storlien

Järnvägen mellan Östersund och Trondheim passerar strax efter Storlien innan den norska gränsen en ravin med det speciella namnet Stora helvet. När järnvägen byggdes i slutet av 1800 talet byggdes en hög järnvägsbank för att överbrygga ravinen. Under årens lopp har det till och från varit problem med sättningar och rörelser i banken. För att

Läs mer