Månadsarkiv: oktober 2018

16 okt

Väg E22 Sätaröd-Vä, Skåne

Trafikverket bygger om E22 så att den kommer att gå norr om tätorten Tollarp. Trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp blir då mindre, vilket förbättrar boendesituationen och ökar framkomligheten. BRITEK har fått förmånen att vara med på detta projekt. Vi ska leverera formställningar till 21 st betongbroar. Byggtid 2018-2020. För att läsa mer

Läs mer
02 okt

Väg 70 Romme, Borlänge

Riksväg 70 mellan trafikplats Romme och in mot Borlänge är en starkt trafikerade väg. Vägsträckan innehåller två svåra och farliga korsningar. För att förbättra framkomligheten och öka säkerheten har därför Svevia på uppdrag av Trafikverket under 2 års tid breddat vägen till en mötesfri fyrfällts väg med en planskild korsning och en cirkulationsplats. BRITEK har

Läs mer