Förbifart Stockholm – Trafikplats Akalla

Förbifart Stockholm är ett av de största vägprojekten i Sverige som någonsin byggts. Syftet med förbifarten är att binda samma norra och södra Stockholm samt avlasta central Stockholm från trafik. För att minska inverkan på natur och samhällsmiljön så går totalt 18 km av den 21 km långa sträckan i tunnlar. För att kunna ansluta

Läs mer