BRITEK certifierade enligt ISO 9001

BRITEK har blivit certifierat enligt ISO 9001 som är en standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen är en viktig kvalitetsstämpel i BRITEKs arbetet med att erbjuda effektiva och säkra formställningslösningar till bygg- och anläggningsentreprenörer i Skandinavien.

BRITEK har varit verksamma sedan 1999. Allt sedan starten har effektivitet och utveckling varit en del av vårt arbetssätt för att leva upp till kundernas behov. Vi har nu valt att certifiera vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 för att utveckla verksamheten ytterligare samt få ett kvitto på att vårt arbetssätt varit i enlighet med standarden.

Kvalitetsledningen baseras på sju principer: Kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering. Vi är stolta över detta certifikat och hoppas att våra kunder ska känna trygghet över vårt arbetssätt med temporära konstruktioner för platsgjuten betong.

Certifieringen utfördes av AAA Certification AB.