Byggbranschens Säkerhetspark – Ny station med formställning

Idag påbörjades byggnationen av en ny station vid Byggbranschens Säkerhetspark. Stationen ska med utgångspunkt från Säkerhetsparkens utbildningsmetodik visa på hur man bygger en säker formkonstruktion för en betongbro över en trafikerad bilväg.

Stationen har kommit till genom ett givande samarbete mellan personer med kompetenser inom formställningar, träknektar, anläggningsproduktion, arbetsmiljö samt trafiksäkerhet.

Det är BRITEKs förhoppning att denna station kan bidra till att öka kunskapen och medvetenheten i branschen om vikten av att ha ett systematiskt helhetstänk över formkonstruktioner.

De scenarier som tagits fram till stationen vänder sig till alla som är inblandade i ett brobygge så som beställare, konstruktörer av såväl den permanenta konstruktionen som den temporär formkonstruktionen, anläggningsentreprenörer.