Kategoriarkiv: Aktuellt

16 Okt

Väg E22 Sätaröd-Vä, Skåne

Trafikverket bygger om E22 så att den kommer att gå norr om tätorten Tollarp. Trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp blir då mindre, vilket förbättrar boendesituationen och ökar framkomligheten. BRITEK har fått förmånen att vara med på detta projekt. Vi ska leverera formställningar till 21 st betongbroar. Byggtid 2018-2020. För att läsa mer

Läs mer
02 Okt

Väg 70 Romme, Borlänge

Riksväg 70 mellan trafikplats Romme och in mot Borlänge är en starkt trafikerade väg. Vägsträckan innehåller två svåra och farliga korsningar. För att förbättra framkomligheten och öka säkerheten har därför Svevia på uppdrag av Trafikverket under 2 års tid breddat vägen till en mötesfri fyrfällts väg med en planskild korsning och en cirkulationsplats. BRITEK har

Läs mer
02 Sep

Järnvägsbro över Örabäckens ravin vid Stora Helvetet, Storlien

Järnvägen mellan Östersund och Trondheim passerar strax efter Storlien innan den norska gränsen en ravin med det speciella namnet Stora helvet. När järnvägen byggdes i slutet av 1800 talet byggdes en hög järnvägsbank för att överbrygga ravinen. Under årens lopp har det till och från varit problem med sättningar och rörelser i banken. För att

Läs mer
27 Jun

Semestertider

Vi på BRITEK vill informera om öppettider i sommar och passa på att önska alla kunder och samarbetspartners en skön sommar, med förhoppningen att alla får möjlighet till en avkopplande semester. Vi kommer att ha reducerad bemanning under juli-augusti enligt nedan: Öppettider under juli Kontor Våra kontor har reducerad bemanning vecka 28, 31 och stängt

Läs mer
04 Apr

Upprustning av järnväg Söderhamn–Kilafors

Botniabanans tillkomst och upprustningen av Ådalsbanan har gjort det möjligt att öka godstrafiken. Mellan Söderhamn och Gävle på Ostkustbanan är det relativt täta förbindelser med snabbgående persontåg. För att avlasta denna sträcka driver nu Trafikverket ett projekt där man rustar upp den befintliga järnvägen mellan Söderhamn och Kilafors. Upprustningen sker i två etapper Kilafors-Marmaverken och

Läs mer
BT-30
03 Jul

Nytt projekt E20 Förbi Hova

BRITEK har av SKANSKA Sverige AB fått förtroendet att vara med på bygget av 4 nya broar på projekt E20 förbi Hova. BRITEK lanserar i samband med det en stor nyhet för byggande av broar där traditionell markbunden ställning inte kan användas. Fackverket BT-30 är ett egenutvecklat stålfackverk som är 3 meter högt och kan

Läs mer
20 Jun

Glad Midsommar och Semestertider

Vi på BRITEK vill också passa på att önska alla kunder och samarbetspartners en trevlig midsommarhelg och en skön sommar med förhoppningen att alla får möjlighet till en avkopplande semester. Vi kommer att ha reducerad bemanning under juli enligt nedan: Öppettider under juli Kontor Våra kontor har reducerad bemanning vecka 27, 30-31 och stängt vecka

Läs mer
03 Maj

Nytt projekt Bro över flygplansvägen Landvetter

BRITEK har av SVEVIA AB fått förtroendet att vara med på bygget av en ny vägbro över flygplansvägen i Landvetter. BRITEK ska ansvara för konstruktion och leverans av formställning och träknektar och montage/demontage av formställningen.  

Läs mer