GC-tunnel mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen, Sundsvall

Gamla E4an genom Sundsvall eller väg 562 som den numera heter byggs om och anpassas för att likna en lokalgata i stadsmiljön.

Syftet med ombyggnationen är att få bort den barriär som den tidigare europavägen gjorde genom stadsmiljön. Vägen ska ge plats för såväl fordonstrafik som gång- och cykeltrafikanter.

På uppdrag av Trafikverket bygger Skanska etappen Sundsvall resecentrum – TPL Skönsberg.

Entreprenaden består av ombyggnation av en ca 2.6 km väg samt en GC-tunnel mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen.

BRITEK har haft förmånen att vara med på bygget av bron. Vi har levererat formställning och träknektar.

För att läsa mer om projektet:

Klicka här