HAKI:s HBS gångbro – Ny produkt i BRITEKs hyressortiment.

Är du i behov av en tillfällig gångbro över väg eller järnväg.

BRITEK har investerat i HAKI:s HBS gångbro för att kunna hyra ut denna produkt.

Gångbron kan byggas med spännvidd från 5 till 25 meter.

För att läsa mer om produkten:

Klicka här