Betongbroer

CUPLOK modulstillaser – Betongbroer

CUPLOK er ideell ved bygging av system for understøttelse til broer. Med lang erfaring i Skandinavia og tusenvis av gjennomførte prosjekter, tør vi påstå at CUPLOK er den beste løsningen på markedet til denne typen arbeid.

Fordeler med CUPLOK modulstillaser:
• justerbar toppgaffel ved helling i puteretning.
• med Miljøfoten (kilefoten) er det mulig å senke forskalingen 2,5 cm med ett eneste hammerslag.
• konsoller på stillasets utsider.
• mulighet for å oppføre portaler sammenbygd med det øvrige stillaset.
•  høy tillatt belastingskapasitet, 64 kN per stender.
• arbeidsstillas til pilarer, frontmurer og bro-/landkar.
• leddet fot for hellende underlag.

Bjelkebro

CUPLOK er ideelt til å bygge system for understøttelse til bjelkebroer. Ved bruk sammen med treknekter kan man få en rasjonell og effektiv produksjon av forskalingskonstruksjonen.

Balkbro

Platebro

Ved bygging av platebroer kan stillaset brukes til både forskalingsstøtte og arbeidsstillas. Forskalingsstøtte til dekke og vinger. Arbeidsstillas til rammeben. Fordi stillaset er stabilt, kan man også bruke forskalingen til å avstive forskalingshuden for rammebena med BRITEKs formavstivning.

Plattrambro

Bueformet underkant

På en bro med bueformet underkant kan CUPLOK tilpasses bueformen. Dersom man bruker en tykkere forskalingshud, kan man hoppe over strøplanker og i stedet la forskalingshuden følge bueformen. Med denne løsningen kan det tidkrevende arbeidet med saling elimineres.

Bågformad_underkant

Portaler

Med CUPLOK kan man bygge både portal og det øvrige stillaset sammenhengende. Dette gir en stabil og sikker formkonstruksjon. På forskalingen kan man også forankre eventuell bordkledning som kreves til jernbaneportaler.

Portal_bilväg

Portal_järnväg

Hellende underlag

Bratt skråning? Ingen problemer! Med CUPLOK kan man bruke den leddede fotplaten og stille den i en stålspunt som ligger i skråningen. Dersom man vil bygge en terrasse, er forskalingen lett å tilpasse.

Lutande_underlag_spont

Lutande_underlag_terass