Ny GC Bro över Eksjöån Lasarettsbron

Eksjö Kommun bygger ny gång- och cykelbro över Eksjöån

Entreprenör är Holst Entreprenad AB

BRITEK har haft förmånen att vara med på bygget av bron.

Vi har levererat portalbalkar, sänkilar och ströbalk.