Ny vägbro Rörvik väg 744

Trafikverket bygger en gång- och cykelväg utmed väg 744 i Rörvik längs Allgunnen

Entreprenör är Holst Entreprenad AB

BRITEK har haft förmånen att vara med på bygget av bron.

Vi har levererat portalbalkar, sänkilar och träknektar.