Nyanställning BRITEK

Vi hälsar Sead Bajramovic välkommen till BRITEK och vårt kontor i Göteborg.

Sead började sin tjänst den 1 mars 2015 och kommer arbeta med konstruktion och CAD.

Han har utbildat sig till byggnadsingenjör vid Högskolan i Borås. Med sin utbildning som grund kommer Sead vara ett värdefullt tillskott för utvecklingen av BRITEK.