Nyhetsarkiv

17 dec

God Jul och Gott Nytt År

Julen står för dörren! Vi vill tacka för ett gott samarbete och för att vi fått leverera våra tjänster till er under det här utmanade året 2021. Vi fortsätter hoppas på en återgång till mer normala förhållande i samhället under 2022 även om vi nu nog alla inser att även 2022 kommer att påverkas av den rådande pandemin. Detta brev är också

Läs mer
29 sep

Ny GC Bro över Eksjöån Lasarettsbron

Eksjö Kommun bygger ny gång- och cykelbro över Eksjöån Entreprenör är Holst Entreprenad AB BRITEK har haft förmånen att vara med på bygget av bron. Vi har levererat portalbalkar, sänkilar och ströbalk.

Läs mer
29 sep

Ny vägbro Rörvik väg 744

Trafikverket bygger en gång- och cykelväg utmed väg 744 i Rörvik längs Allgunnen Entreprenör är Holst Entreprenad AB BRITEK har haft förmånen att vara med på bygget av bron. Vi har levererat portalbalkar, sänkilar och träknektar.

Läs mer
23 jun

Glad Midsommar och Semestertider

Sommaren 2021 Vi på BRITEK vill informera om öppettider i sommar och passa på att önska alla kunder och samarbetspartners en trevlig midsommarhelg och en skön sommar, med förhoppningen att alla får möjlighet till en avkopplande semester trots att det även i år blir präglat av den pandemi som råder i världen. Vi kommer att

Läs mer
24 mar

Ny vägbro väg 163 vid Säm

Trafikverket bygger en ny bredare bro över Norra Bohusbanan vid Säm för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Total brolängd är 75,2 meter i tre spann. Fri höjd över spår är 6,0 m. Fri brobredd är 8,0m Veidekke har fått uppdraget att bygga den nya bron på väg 163, Grebbestad–Tanumshede vid Säm. BRITEK har haft förmånen att

Läs mer
2758 Veddesta del 4
18 mar

Veddestabron del 4

Skanska bygger del 4 av Veddestabron över motorvägen som sammanbinder Barkarbystaden med Veddesta. Bron över till Veddesta är pusselbiten som behövs för att länka Barkarbystaden till pendeltågen och den planerade tunnelbanan. Därmed förkortas den dagliga restiden för tusentals människor. BRITEK har haft förmånen att vara med på bygget av bron. Vi har levererat formställning, skyddstrall

Läs mer
09 mar

Ny vägbro över järnväg i Äng

Trafikverket genomför kapacitetshöjande åtgärder för att minska restiden på Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö. Holst Entreprenad AB har uppdraget att bygga en ny bro över järnvägen 5,9 km V Nässjö gamla kyrka. BRITEK har haft förmånen att vara med på bygget av bron. Vi har levererat formställning, bockryggar, portalbalkar, knektar och trapptorn. I leveransen ingår

Läs mer
Träknektar
04 nov

Nya Storbron över Selångersån, Sundsvall

Storbron i Sundsvall har allt sedan den byggdes 1936 varit en central och viktig bro för staden. Livslängden på bron har börjat nå sitt slut och bärigheten har varit dålig. Peab har av Sundsvalls kommun haft uppdraget att bygga den nya och moderna Storbron som blir 18 meter bred och 60 meter lång fördelat på

Läs mer
04 sep

GC-tunnel mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen, Sundsvall

Gamla E4an genom Sundsvall eller väg 562 som den numera heter byggs om och anpassas för att likna en lokalgata i stadsmiljön. Syftet med ombyggnationen är att få bort den barriär som den tidigare europavägen gjorde genom stadsmiljön. Vägen ska ge plats för såväl fordonstrafik som gång- och cykeltrafikanter. På uppdrag av Trafikverket bygger Skanska

Läs mer
09 jul

Bergsåker Triangelspår Sundsvall

För att möjliggöra effektiva godstransporter till industrin längs kusten vid Sundvall byggs ett nytt spår som kalas triangelspåret. Spåret blir en länk som binder ihop Ådalsbanan med Mittbanan. Idag tvingas tågen som ska vidare norrut åka in mot Sundsvall och vända vilket tar tid. När Triangelspåret är klart kan tåg norr ifrån åka direkt in

Läs mer