Nyhetsarkiv

04 sep

GC-tunnel mellan Trädgårdsgatan och Stuvarvägen, Sundsvall

Gamla E4an genom Sundsvall eller väg 562 som den numera heter byggs om och anpassas för att likna en lokalgata i stadsmiljön. Syftet med ombyggnationen är att få bort den barriär som den tidigare europavägen gjorde genom stadsmiljön. Vägen ska ge plats för såväl fordonstrafik som gång- och cykeltrafikanter. På uppdrag av Trafikverket bygger Skanska

Läs mer
09 jul

Bergsåker Triangelspår Sundsvall

För att möjliggöra effektiva godstransporter till industrin längs kusten vid Sundvall byggs ett nytt spår som kalas triangelspåret. Spåret blir en länk som binder ihop Ådalsbanan med Mittbanan. Idag tvingas tågen som ska vidare norrut åka in mot Sundsvall och vända vilket tar tid. När Triangelspåret är klart kan tåg norr ifrån åka direkt in

Läs mer
17 jun

Glad Midsommar och Semestertider

Vi på BRITEK vill informera om öppettider i sommar och passa på att önska alla kunder och samarbetspartners en trevlig midsommarhelg och en skön sommar, med förhoppningen att alla får möjlighet till en avkopplande semester trots rådande omständigheter i världen.Vi kommer att ha reducerad bemanning under juli-augusti enligt nedan: Öppettider under juli augusti Kontor Våra

Läs mer
28 maj

Byggbranschens Säkerhetspark – Ny station med formställning

Idag påbörjades byggnationen av en ny station vid Byggbranschens Säkerhetspark. Stationen ska med utgångspunkt från Säkerhetsparkens utbildningsmetodik visa på hur man bygger en säker formkonstruktion för en betongbro över en trafikerad bilväg. Stationen har kommit till genom ett givande samarbete mellan personer med kompetenser inom formställningar, träknektar, anläggningsproduktion, arbetsmiljö samt trafiksäkerhet. Det är BRITEKs förhoppning

Läs mer
31 jan

Nyanställning BRITEK Göteborg

Vi hälsar Stefan Gabrielsson välkommen till BRITEK och vårt kontor i Göteborg. Stefan börjar sin tjänst den 1 mars 2020 och kommer arbeta som projektansvarig, konstruktör och säljare. Stefan har arbetat med formställningar i över 10 år både som montör och projektansvarig konstruktör.Med sin långa erfarenhet från formställningsbranchen kommer Stefan vara ett värdefullt tillskott för

Läs mer
29 jan

Arbetsmiljöguide för formkonstruktioner

Nu finns Håll Nollans nya arbetsmiljöguide för formkonstruktioner tillgänglig. Det är BRITEKs förhoppning att denna guide kan bidra till att öka kunskapen och medvetenheten i branschen om vikten av att ha ett systematiskt helhetstänk över formkonstruktioner. Guiden syftar långsiktigt till Håll Nollans mål att ”samverka för noll olyckor i byggbranschen”. Guiden vänder sig alla som

Läs mer
16 dec

God Jul och Gott Nytt År

Vi vill tacka för ett gott samarbete och för att vi fått leverera våra tjänster till er under 2019 och ser med tillförsikt fram emot 2020 och alla spännande infrastrukturprojekt som är på gång. Detta brev är också vår julhälsning till Er. Vi har istället för julkort valt att stödja Cancerfonden i deras arbete mot cancer. Vi hoppas

Läs mer
06 dec

Företagsvän till Cancerfonden

Vi har istället för julkort i år valt att stödja Cancerfonden i deras arbete mot cancer. Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har vi delat ut drygt

Läs mer
06 nov

BT-30 på plats i Norvik hamn

Nu är BRITEK:s fackverksbalk BT-30 på plats hos Veidekke i Norvik! Projektet omfattar en GC-bro i betong med en spännvidd på 24 m över stickspåret från Nynäsbanan till Norvik hamn i Stockholm. Byggtiden är beräknad till ca 3 mån.

Läs mer
01 nov

Bro över Draggån Dalhalla Rättvik

Sommartid är Dalhalla, ca 1 mil norr om Rättvik, en välbesökt utomhusarena för konserter och operauppsättningar. Dalhalla är ett gammalt nedlagt kalkbrott som byggts/anpassats för att fungera som en arena. Kalkbrottet kan ta in ca 6000 åskådare. För att ta in publik till arenan finns två infartsvägar, en sydlig och en nordlig. För att åka

Läs mer