Nytt projekt Yllebron Stationsområdet i Partille

BRITEK har av SVEVIA AB fått förtroendet att vara med på bygget av en ny vägbro över Säveån i Partille.

BRITEK ska ansvara för konstruktion och leverans av formställning och montage/demontage av formställningen.