Olyckan vid järnvägsbron i Ludvika

• Den 13 juli i år rasade gjutformen och formställningen i samband med pågående gjutning.
• BRITEK ser mycket allvarligt på den inträffade olyckan. Vi hoppas att alla inblandade som drabbats fysiskt och psykiskt blir återställda.
• BRITEK har varit ansvarig för dimensionering och uthyrning av formställning och stålbalkar för den aktuella bron.
• Brobyggnation är en komplicerad process med många inblandade aktörer och en stor mängd information som ska samordnas.
• Enligt Skanska är en av slutsatserna till olyckan den att formställningen var underdimensionerad. BRITEK har ännu inte fått ta del av Skanskas utredning eller någon annan handling som utvisar det Skanska påstår vara orsaken till olyckan. Om fel föreligger är det viktigt att få vetskap om vad som är fel och varför det är fel.
• BRITEK har inte återfunnit några fel i sina handlingar. BRITEKs beräkningar och förutsättningar för beräkningarna, har kontrollerats av Skanskas egna specialister innan arbetet med formställningen påbörjades.
• Eftersom BRITEK inte har tillgång till utredningen eller någon annan handling kan inte BRITEK bemöta påståendet på annat sätt. Utifrån den information som BRITEK har tillgång till idag har vi vid vår egen utredning och uppföljning inte kunnat dra de slutsatser som Skanska gör gällande.
• BRITEK jobbar nu internt samt medverkar i samtal med Skanska och andra aktörer i branschen för att förbättra de rutiner och den kunskap som finns för formställningsbyggnation.
• Skanskas sekretessbelagda utredning har lämnats vidare till Arbetsmiljöverket och vi avvaktar deras bedömning.
• Vi hoppas att alla inblandade (beställare, entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer) kan ta lärdom av det som kommer fram ur utredningsarbetet. Förhoppningsvis kan vi tillsammans skapa förutsättningar för en säker arbetsplats för de människor som skapar dagens och morgondagens infrastruktur.