Arbetsställningar

CUPLOK modulsystem – Fasad- och arbetsställning

En stor fördel är att man med CUPLOK löser såväl arbetsställning som stämpbehovet, vilket medför att endast ett ställningssystem behöver användas på arbetsplatsen.

Diametern på CUPLOKs spiror är 48,3 mm, vilket överensstämmer med diametern på vanligt ställningsrör.

Stabil vid höga höjder

Med CUPLOK får man också en stabil ställningen trots höga höjder.

T ex så används CUPLOK vid renovering av VM-läktaren på Ullevi, Göteborg. På detta projekt fungerade även ställnings som stämp på 35 meters höjd.

Stämpställning_och_arbetsställning

Fasadställning Uppsala Slott

När Uppsala slott genomgick en större renovering användes CUPLOK som fasadställning vid målning och putsning av fasaden.

 Fasadställning_Uppsala_Slott

Fasadställning

CUPLOK som fasadställning vid nyproduktion av lokaler Astra Zeneca Mölndal.

Fasadställning_Astra_Zeneca