Formavsträvning

BRITEKs formavsträvning

CUPLOK är en stabil formställning. För ta vara på denna egenskap har BRITEK tagit fram en formavsträvning som kan användas för avsträvning av rambensformen och vingar på en plattfambro.

Formavsträvningen fästes i formställningen med burtonkoppling och i form med franskskruv

Enkel injustering av rambensformen

Med formavstärvningen kan man justera rambensformen i exakt position.

Formavsträvning Plattrambro

Inga tunga betongklumpar krävs

Lösningen ersätter traditionell formavsträvningar med klumpiga betongblock och stöttor.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA