E2000

E 2000 – Fribärande fackverk

Med fackverkssystemet E2000 kan BRITEK erbjuda ett kraftfullt system för tunga konstruktioner där behov av fribärande balkar över vattendrag eller mark med dålig bärighet erfordras.  

E2000

Längden kan justeras ändras justeras varieras 7,80 m till 25,67 m i intervall om 90 mm

.Formbalkar E2000 i vatten

Upplag för E2000

Som upplag för fackverksbalkar kan man använda stålbalksprofiler, CUPLOK eller H33 stämp.

Formbalkar E2000