Matriser

Prewi Tredimensionella mönsterformar.

– Prewi-matrisen är en engångsmatris av hård cellplast med släppfilm.
– Matriserna kan användas vid alla typer av betongkonstruktioner t ex vingar och ramben på broar samt stödmurar.
– De vanligaste mönstren är Marcato och Marcatone vilka visas nedan.
– Kontakta oss om det är något mönster som är föreskrivet. Vi kan tillhanda hålla ett 20-tal till olika mönster.

Marcato

– Storlek: 1,25 x 1,00 x 0,035 = 1,25 kvm

Matriser_Marcato

Marcatone

– Storlek: 1,25 x 1,00 x 0,045 = 1,25 kvm

Matriser_Marcatone