Sänkkil

Används vid tunga betongkonstruktioner.

– Möjliggör exakt höjdjustering av överliggande formkonstruktion.
– Avsänkning kan ske för hand med endast en hammare.
– Kan användas för att stödja tunga betongplattor och broar.
– Finns i två lastklasser 420 kN respektive 1000 kN.

Sänkkil