2st broar, Bro över Storgrövan och Storån, Bydalen

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 20 m och 50 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Lars Thor
Region: Jämtland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sept 2005