4 st påslag järnvägstunnel, Botniabanan, Finnborg-Hälle

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Tunnel
Längd:
Kund: Veidekke Anläggning Öst AB
Platschef: Per Olof Isaksson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2006