Trafikplats Kockbacka E18 i Bro

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning samt samt träknektar till 2 broar.
Typ: Betongbro

Längd:  m

Kund: Veidekke Entreprenad AB

Platschef: Jimmy Andersson

Region: Stockholm

Färdigt: Våren 2017


Trafikplats Kockbacka E18 i Bro

Trafikplats Kockbacka E18 i Bro