Brandvattenreservoar, Ådalsbanan, Utansjö

BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Plattbärlag
Längd:
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Magnus Skoglund
Region: Ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2007