Bro Bromma Blocks etapp 2

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av prefabricerade träknektar.

Typ: Samverkansbro i stål och betong.

Längd:  100 m

Kund: Veidekke Entreprenad AB

Platschef: Mikael Broman

Region: Stockholm

Färdigt: Sommaren 2019


Prefabricerade broknekter/träknektar för samverkansbro i stål och betong

Prefabricerade broknekter/träknektar för samverkansbro i stål och betong