Bro över Draggån Dalhalla Rättvik

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning samt stålbalk över vattendraget.

Typ: Betongbro.

Längd:  23 m

Kund: Scandinavian RoadConstruction

Platschef: Göran Martinsson

Region: Dalarna

Färdigt: Hösten 2019


CUPLOK formställning samt stålbalk HE500A.

CUPLOK formställning samt stålbalk HE500A endast ströreglar och ytform.

CUPLOK formställning samt stålbalk HE500A

CUPLOK formställning samt stålbalk HE500A färdig för gjutning.