Bro över Hovaån E20

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av Fackverksbalken BT-30.

Typ: Betong

Längd:  50 m

Kund: Skanska Sverige AB

Platschef: Hans Jyttner

Region: Västergötaland

Färdigt: Hösten 2017


BT-30

BT-30 Spännvidd 22m