Bro över Järnväg Sundbo, Kilafors – Söderhamn

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.

Typ: Plattrambro

Längd: 28 m

Kund: NCC Sverige AB

Platschef: Martin Westling och Ari Sillanpaa

Region: Gävleborg

Färdigt: Hösten 2017


CUPLOK som form- och arbetsställning till en plattrambro.

CUPLOK som form- och arbetsställning till en plattrambro.