Bro över Norån, Borlänge

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av en fribärande formställning samt träknektar.

Typ: Betongbro

Längd: 21 m

Kund: Skanska Sverige AB

Platschef: Anders Marklars

Region: Dalarna

Färdigt: Hösten 2013