Bro över Dalälven, Dala Husby

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av konsolformställning.

Typ: Voutad stålbro
Längd: 160 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Gösta Ohlsson
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: oktober 2004