Bro över Dalälven, Torsång

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Voutad stålbro
Längd: 135 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Jan Gesar
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2006