Bro över GC-väg, Karlskoga

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Betongbro
Längd: 25 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Thomas Adolfsson
Region: Värmland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Maj 2008