Bro över Järleån, väg 832, Flåten

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 48 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Henrik André
Region: Västmanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Maj 2006