Bro över kraftverksdamm, Viforsens kraftverk, Sundsvall

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Tommy Carlsson
Region: Medelpad
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2009