Bro över Lungsundet, Storfors

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Voutad stålbro
Längd: 209 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Bengt Jones
Region: Värmland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2006