Bro över Oforsälven vid Nilsbo, Lesjöfors

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 50 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Bengt Halvarsson
Region: Värmland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sept 2005