Bro över Träskbäcken, Rv 73, Västnora

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning mellan stöd 6-8. Övrig understöttning sker med fribärande fackverk.

Typ: Betongbro
Längd: 2×210 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Hans Qvarnström
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2008