Bro över Uvån, Väg 502, Råforsen

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 32 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Åke Söderquist och Per Hellestig
Region: Värmland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008