Bro över Valboån, Väg 829, Munkedal

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans konsolformställning.

Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 45 m
Kund: Olof Flink Byggnads AB
Platschef: Tomas Flink
Region: Bohuslän
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2004