BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.

Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Thore Gotheim
Region: Västergötland
Status: Pågående projekt
Färdigt: Hösten 2012