Flygplanskrysset Gardemoen bro över E6, Norge

BRITEK ansvarar för konstruktion, leverans av CUPLOK formställning, montage samt träknektar och pelarformar.

Typ: Betongbro

Längd: 335 m

Kund: NCC Construction AS

Platschef: Kim Christensen

Region: Norge

Färdigt: Juni 2016


CUPLOK stillas og treknekter

CUPLOK stillas og takstolforskaling

2512-Flygplanskrysset-Gardemoen-2

Takstolforskaling

2512-Flygplanskrysset-Gardemoen-4

CUPLOK stillas

2512-Flygplanskrysset-Gardemoen-3

Portal

2512-Flygplanskrysset-Gardemoen-5

Takstolforskaling

CUPLOK stillas og takstolforskaling

CUPLOK stillas og takstolforskaling

CUPLOK stillas og takstolforskaling

CUPLOK stillas og takstolforskaling

Oversikt CUPLOK stillas og takstolforskaling

Oversikt CUPLOK stillas og takstolforskaling

Kjørebaneåpning og reis mellom kjørebanene

Kjørebaneåpning og reis mellom kjørebanene

CUPLOK stillas og takstolforskaling

CUPLOK stillas og takstolforskaling