Formställning till 2 stålbro för väg 662 Murbo-Sörbo, Borlänge

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK stålbrosystem.

Typ: 2 st samverkansbro i stål och betong. Bro Alderbäcken och Bro Gallsbo

Längd:  Bro Alderbäcken 45 meter och Bro Gallsbro

Kund: NCC Sverige AB

Platschef: Jonas Johnsson

Region: Dalarna

Färdigt: Vintern 2018


CUPLOK formställning för samverkansbro i stål och betong

CUPLOK formställning för samverkansbro i stål och betong