GC-bro, Borgmästarbron, Karlstad

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning samt samt träknektar till en GC-bro och en platsgjuten trappa.

Typ: Betongbro

Längd: 80 m

Kund: Skanska Sverige AB

Platschef: Anna Andersson

Region: Värmland

Färdigt: Hösten 2016


CUPLOK formställning och träknektar vid formsättning av ett valv till en GC-bro.

CUPLOK formställning och träknektar vid formsättning av ett valv till en GC-bro.

CUPLOK formställning och träknektar vid formsättning av en trappa.

CUPLOK formställning och träknektar vid formsättning av en trappa.

[/google_map][/column]