Gång- och cykelbro, Sävsjö

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form- och arbetsställning.

Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Holst Entreprenad AB
Platschef: Gösta Klar
Region: Småland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Augusti 2005