Järnvägsbro över Örabäckens ravin vid Stora Helvetet, Storlien

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK stålbrosystem.

Typ: Samverkansbro i stål och betong.

Längd:  220 m

Kund: Veidekke Entreprenad AB

Platschef: Kalle Nordqvist

Region: Jämtland

Färdigt: Hösten 2019


CUPLOK formställning för samverkansbro i stål och betong

CUPLOK formställning för samverkansbro i stål och betong