Järnvägsbro över väg 622, Svedjavägen i Landafors, Segersta

BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.

Typ: Plattrambro

Längd: 11 m

Kund: Peab Anläggning AB

Platschef: Erik Bergström och Misha Sedini

Region: Gävleborg

Färdigt: Vintern 2017


CUPLOK som formställning till en plattrambro

CUPLOK som formställning till en plattrambro