Järnvägsbro över Brukningsvägen, Botniabanan, Degernäs

BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning till farbana.

Typ: Plattrambro
Längd: 7 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Thomas Forssell
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008